QUẢN TRỊ NHÂN TÀI & HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ KẾ THỪA

QUẢN TRỊ NHÂN TÀI & HOẠCH ĐỊNH

NHÂN SỰ KẾ THỪA

Quản trị nhân tài cũng như hoạch định nhân sự kế thừa trong tổ chức là một hoạt động quan trọng để đạt được chiến lược kinh doanh. Việc duy trì đội ngũ kế thừa được sự quan tâm của nhiều nhà quản trị nhân sự. Việc hoạch định tiết kiệm thời gian tìm kếm, duy trì lực lượng nhân sự nòng cốt, có chuyên môn cao; ngăn chặn chảy máu chất xám, thông tin doanh nghiệp và giải quyết được vấn đề thăng tiến nội bộ.

 1. Mục tiêu khóa học:
 • Cung cấp cho ban lãnh đạo, phòng nhân sự cái nhìn tổng quan và cơ bản về Quản trị nhân tài & hoạch định nhân sự kế thừa những ứng dụng thực tế
 • Giúp ban lãnh đạo công ty & trưởng/ phó phòng nhân sự hiểu rõ mô hình ảnh hưởng đến quản trị nhân tài và hoạch định đội ngũ kế thừa
 • Giúp ban lãnh đạo công ty & Trưởng/phó phòng nhân sự biết cách tiến hành chương trình thực tế về quản trị nhân tài và quản trị đội ngũ kế thừa.
 • Giúp công ty ổn định về nhân sự, có được đội ngũ nhân sự chất lượng cho quá trình phát trình phát triển thực hiện được chiến lược kinh doanh đạt được mục tiêu kinh doanh
 • Giúp công ty tiết kiệm chi phí tuyển dụng nhân sự
 1. Đối tượng: Ban lãnh đạo công ty; Trưởng phó bộ phận nhân sự
 2. Học phí: Học phí chính thức và chính sách ưu đãi nếu chuyển phí sớm hoặc đăng ký nhóm/ theo In-house, vui lòng xem chi tiết trên website: https://nhantaiviet.edu.vn/  hoặc liên hệ Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo của NTV.
 3. Nội dung khóa học:

HỌC PHẦN

NỘI DUNG (Học 03 ngày)

Buổi 1

Phần 1: Tổng quan về quản trị nhân tài và hoạch định nhân sự kế thừa

 • Mô hình nhân tài
 • Quản trị nhân tài là gì?
 • Thế nào là hoạch định nhân sự kế thừa?
 • Quản trị đội ngũ kế thừa là gì?
 • Định nghĩa về hoạch định nguồn nhân lực
 • Bản đồ nhân tài trong tổ chức
 • Tại sao cần quản trị nhân tài và quản trị đội ngũ kế thừa
 • Hoạch định thay thế nhân lực là gì?
 • Biểu đồ thay thế nhân lực
 • Xây dựng kế hoạch thay thế nhân lực & các bước hoạch định thay thế nhân lực
 • Bài thực hành về hoạch định thay thế nhân lực

 

 

 

 

 

 

Buổi 2

Phần 2: Các mô hình hướng dẫn quản trị nhân tài và quản trị nhân sự kế thừa

 • Mô hình hướng dẫn 9 bước quản trị nhân tài
 • Thực hành xây dựng mô hình quản trị nhân tài
 • 13 điều quản lý nên làm mỗi ngày để xây dựng đội ngũ nhân tài
 • Mô hình hướng dẫn 8 bước quản trị đội ngũ kế thừa
 • Thực hành xây dựng mô hình quản trị đội ngũ kế thừa
 • Mô hình 8 bước định hướng việc hoạch định nhân sự kế thừa về chuyên môn
 • Bài tập tình huống về quản trị đội ngũ kế thừa và quản trị nhân tài
 • 6 lỗi chính thường gặp khi thực hiện chương trình hoạch định nhân dự kế thừa và quản trị nhân tài.

 

 

 

Buổi 3

Phần 3: Bảng mô tả công việc và mô hình năng lực

 • Bảng mô tả công việc hiện tại & mô hình năng lực
 • Bảng mô tả công việc tương lai & mô hình năng lực
 • Bài tập về mô hình năng lực
 • Quản lý kết quả công việc
 • 10 cách đánh giá xem nhân sự có được đề bạt không?
 • Đánh giá nhân viên tiềm năng
 • Thực hành đánh giá nhân viên tiềm năng
 • Đánh giá việc quản lý tài năng và đội ngũ kế thừa

 

Buổi 4

Phần 4: Cải thiện việc tuyển dụng

 • Xây dựng hình ảnh tuyển dụng
 • Các cách tuyển dụng sáng tạo và không đụng hàng
 • Phương pháp tìm kiếm & khai thác nguồn ứng viên
 • Thực hành tuyển dụng

 

 

Buổi 5

Phần 5: Giữ chân nhân viên

 • Đánh giá việc giữ chân nhân viên trong tổ chức
 • Biện pháp giảm tỉ lệ nhân viên nghỉ việc
 • Xây dựng chính sách giữ chân nhân viên
 • Bài tập về giữ chân nhân viên

 

Buổi 6

Phần 6: Case study: Phương pháp Xây dựng lộ trình nhân tài của Microsoft

Kết thúc

           Thảo luận, thực hành – Tổng kết

Lưu ý:  - Có phiếu đánh giá giảng viên và học viên để giám sát chất lượng lớp học

- Học viên nghỉ ½ số buổi học sẽ không được cấp chứng nhận.

 

Chat Zalo
0948 712 235